19 Mayıs 2018 Cumartesi

Havadan Görüntüleme / Aerial Imaging

Havadan Görüntüleme artık daha kolay ve daha ucuz. 
Görsel görüntünün gücü artık herkes için gökyüzüne çıkabiliyor. Firmalar/kurumlar gerek kapalı alanlarda gerekse açık alanlarda üretim ve hizmet potansiyellerini daha net bir şekilde farklılık yaratarak gösterebiliyor. 

Gökyüzünün güç ve özgürlük anlamına geldiği dünyamızda, reklama ihtiyaç duyan herkes, her kurum, her firma, havadan görüntülemeyi kullanarak güçlü olduklarını ifade edebilmenin önemli bir yolunu keşfediyor.

     Aerial imaging is now easier and cheaper

The power of visual images is reaching the sky for everyone. Companies/institutions could now display their service and production potentials more clearly both in indoors and outdoors with a prominent touch. 

Every company and institutiton that needs advertisement discover an important way to show their power choosing aerial imaging today when the sky equals to the meanings of power and freedom.
Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE

Contact:
Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.comVideo Klip / Video Clip

Peki video klipleri nasıl yapıyoruz? 
Video klip sadece görsel şölenden oluşan bir kısa film değildir. Aynı zamanda bir hikayesi olan, sinematografik ögeler barındıran etkileyici yapımlar olmaları beklenir. Siz de film tadında bir video klibe sahip olmak istemez misiniz?

      And how do we shoot video clips?

Video clip is not only a short film and a visual feast. It has a story at the same time, and they are expected to be impressive productions having cinematographic elements. Don’t you want to have a video clip like a short film?

Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE

Contact:

Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.com

Eğitim Filmleri / Educational Films

Eğitim ve öğretimde görsel olmanın gücünü yakalayın.
Görsel eğitim filmleri, firmaların ve kurumların prensiplerine ve amaçlarına uygun olarak, her türlü konuda kalifiye personel yetiştirme ihtiyacına cevap vermek amacıyla hazırlanan görsel eğitime dayalı filmlerdir. Bu filmler sayesinde kurumlar yeni eğitim stratejileri de geliştirebilmektedir. 

Aynı zamanda eğitim kurumlarının müfredatlarına uygun olarak hazırlanıp, sınıf ortamlarında, internet veya çeşitli medya unsurlarında kullanılan eğitim filmleri, öğrencilerin işlenen konuları hızlı ve etkin bir biçimde öğrenmelerine yardımcı olur.


       Capture the power of visual quality in education.

Visual education films are based upon the principles and needs of the companies and corporations to meet the needs during the trainings of the staff. Through these films corporations also develop new training strategies. 

At the same time, prepared accordingly to the syllabi of the educational institutions, these films could be used in the classrooms through internet or other technological mediums and they help students to learn the lessons fast and effectively.


Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE 

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE 

Contact:
Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.com


Educational FilmsCapture the power of visual quality in education.Kamu Spotu / Non-Profit

Gösterimin en yalın hali, Kamu Spotu
İçeriği ve görsel yapısı bakımından, kısa zaman kullanımı özelliğiyle izleyiciyi etkileyebilmenin hem çok önemli olduğu hem de çok zor olduğu kısa film türlerinden biridir kamu spotu. Bu filmler amaçları netleştirilmiş temalar dahilinde yapılmakta ve kısa zamanda mutlak farkındalık yaratmak amacıyla üretilmektedirler. 

Kamu Spotu filmlerinin toplumsal bilinci arttırıcı özellikleri bünyesinde barındırması bakımından, günümüzde devlet organları ve sivil toplum örgütleri tarafından sıkça kullanılmaktadır.

      The simplest way of display; Public Service Ad

Public service ad is a kind of short film with which it is both very hard and very important to impress the audience due to the short use of time. These films are produced to convey their straight messages and to raise awareness. 

As they have qualities of raising awareness among the societies, public service ads are frequently used by government bodies and non-governmental organizations.

Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE 

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE 

Contact:
Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.comKurumsal Belgesel / Corporate

Kurum Kültürünüzü geleceğe kusursuz aktarın
Firmanızın/kurumunuzun kurumsal odaklı yapısını, tarihini, gücünü ve önemli özelliklerini özenli bir şekilde ifade edebileceğiniz kurumsal belgesel filmler, size estetiğin yanında prestijde kazandıracaktır. Bu tür filmler sayesinde kendinizi anlatmanın kolay bir yolunu bulmuş olacaksınız.

      Transmit your institutional culture to future flawlessly.

The institutional documentary films with which you could convey your company/institution’s corporate-focused structure, history, power and important aspects, would gain not only aesthetic value but also prestige to you. Thanks to these films you would find an easy way to express your company/institution’s values.

Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE 

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE 

Contact:
Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.com
Tanıtım Filmleri / Promotion Film

Her türlü medya ortamında tanıtımınızı yapın, gücünüze güç katın.
Görsel medyanın gücü, günümüz iş dünyasında kabul edilmiş bir gerçektir. Yeni nesil yöneticiler görsel tanıtımın gücüne inanmakta ve hedeflerini, stratejilerini bu doğrultuda geliştirmektedirler. 

Firmalar/Kurumlar her türlü ortamda tanıtımlarını yapabilmenin ayrıcalığını, kendileri için özel olarak hazırlanmış filmlerle yaşamaktalar. Özenle hazırlanmış senaryolara sahip bu filmler, üstün sinematografik görüntüler ve görsel tasarımlarla donatılarak kullanıcıların amaçlarını net olarak ifade ederler. Her türlü medya platformuna uygun olarak hazırlanabilen tanıtım filmleriyle yeni stratejiler geliştirebilir, yeni pazarlar bulabilirsiniz.

Advertize in every kind of media environments and empower yourself.

The power of visual media cannot be denied in today’s business world. New generation executives are aware of the visual advertisement and develop their targets and strategies in this direction. 

Companies/institutions experience the privilege of advertising their works in every area with the specially made films for themselves. These films that have proper and target-oriented scripts and high-quality cinematographic visions display the aim of the customers clearly. You could develop new strategies and find new markets through introductory films made fit for their purposes.


Executive Office:
İvedik OSB 1122. Cad. Maxivedik Ticaret Merkezi No.20/48 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE 

Creative Office:
Alacaatlı Mah. Park Cad. 3356. Sk. Başkent Park Villaları No.12/49 Çankaya Ankara TÜRKİYE 

Contact:
Phone: +90 312 428 7777 Fax: +90 312 428 7777 kurumsal@sinesetfilm.com


.

Bakış Açımız / Our Viewpoint

Sanatsal değeri olan yapımlar
Bizim için önemli olan, gerçekleştireceğimiz her projenin fikirsel ve biçimsel anlam taşıması ve üzerinde düşündürücü bir değer ifade etmesi gerekliliğidir. Bu bakış açısıyla üreteceğimiz her filmin amacına uygun olacağını ve ihtiyaca yönelik başarıyı sağlayacağına inanıyoruz. 

İçeriği ve görsel yapısı güçlü yapımlar
Kendini ifade edebilmenin en önemli yollarından biri görsel medyayı doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmektir. İçeriği ve görsel yapısı güçlü yapımların, izleyiciye ulaşmanın en önemli yollarından biri olduğunu biliyoruz. 

Etkili yapımlar için doğru iletişim
İş ortaklarımızın hedef kitlelerine kendilerini doğru ifade edebilmesi için yapımcı ile doğru bir iletişim kurması çok önemlidir. İki taraflı gerçekleşen bu iletişim ile ihtiyaçlar net bir şekilde belirlenir ve projeler geliştirilir. Bu sağlıklı iletişim sayesinde iş ortaklarımız için maksimum faydanın sağlanabileceğini düşünüyoruz. 

Saygılarımızla 
SineSet Film Ekibi

SineSet Film started its activities in 2010, in Ankara. From the very first day, we aimed to provide quality services in many different scopes, working with the aim of expanding safely and securely. While creating, developing and conducting projects, we aimed to create value and offer anticipatory services for our customers and we are still working according to the customer intimacy.

The criteria of credibility and persistence are very important to us. In consideration of these criteria, we are working to achive our ultimate goal. This goal is to advance to the future with a successful growth rate and to develop constantly. SineSet Film achieved this success with the support of its personel at the end of 8 years and is now experiencing the well earned pride of this success. In this regard, we thank our friends who worked with us in the past for their efforts. 
Wishing to work together someday, somewhere, somehow… 

Best Regards,
SineSet Film Management Team